slideshow

Ontwikkelingsproblemen bij baby's en peuters


Doelgroep

Baby's en peuters (0-2.5 jaar) met:

 • Algemene ontwikkelingsvertraging
 • Verstandelijke beperking
 • Meervoudige handicap
 • Syndromale aandoening
 • (Psycho)motorische ontwikkelingsvertraging
 • Spraak-, taalontwikkelingsachterstand
 • Gedrags- en/of emotionele problemen

Waarom VROEG-revalidatie?

De eerste levensjaren van het kind zijn een zeer leergevoelige periode waarbij ervaringen opgedaan worden die een belangrijke basis vormen voor de verdere ontwikkeling. In die periode zijn kinderen erg ontvankelijk voor doelgerichte stimulatie.

Van aanmelding tot revalidatie

 • Verwijzing door kinderarts, huisarts, Kind&Gezin, COS, vroeg- en thuisbegeleidingsdiensten, (inclusieve) kinderdagverblijven,...
 • Aanmelding door de ouders bij de maatschappelijk werker
 • Intakegesprek bij de co÷rdinator van de vroegrevalidatie
 • Multidisciplinair onderzoek (medisch, logopedisch, ergotherapeutich, kinesitherapeutisch, psychologisch)
 • Teambespreking
 • Adviesgesprek
 • Start multidisciplinaire revalidatie door een gespecialiseerd team op maat van het kind

Revalidatieproces

In het revalidatieproces bieden we een intensief, specifiek revalidatieprogramma aangepast aan de noden van het kind en zijn omgeving. We zijn flexibel in tijd en therapieaanbod. Er is een behandeling mogelijk door een vast team, individueel of in groep. Er is een regelmatige evaluatie van de evolutie.

Revalidatieproces

Er is een nauwe samenwerking met het gezin, artsen en begeleidende diensten (Kind&Gezin, vroeg- en thuisbegeleidingsdiensten, COS, (inclusieve) kinderdagverblijven,...)

Download de volledige folder over ontwikkelingsproblemen bij baby's en peuters (pdf)