Algemeen

Voor wie?

De opdracht van het Centrum voor Ambulante Revalidatie Oostakker is het onderzoeken en behandelen van baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jeugdigen en volwassenen met bepaalde moeilijkheden die hun dagelijks functioneren duidelijk belemmeren:

 • baby’s, peuters en kleuters met ontwikkelingsproblemen op het vlak van taal en spraak, motoriek, gedrag, redzaamheid
 • kinderen met complexe leerproblemen: dit zijn kinderen met een brede problematiek (b.v. ADHD, ASS, hersenletsel, gedrags- en persoonlijkheidsproblemen, ernstige motorische problemen) waarvan de moeilijkheden om te leren lezen, spellen en/of rekenen deel uitmaken
 • kleuters, kinderen, jeugdigen en volwassenen die stotteren
 • kleuters, kinderen, jeugdigen en volwassenen met mild hersenletsel (NAH).

Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in de rubriek ‘Doelgroepen’:

 • ontwikkelingsproblemen bij baby’s, peuters en kleuters
 • complexe leerproblemen
 • stotteren
 • niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Iedereen die aangesloten is bij een mutualiteit kan van onze diensten gebruik maken. Hiervoor is een verwijsbrief van een arts nodig. Deze brief vermeldt duidelijk de noodzaak voor multidisciplinair onderzoek. De mutualiteit betaalt dan na goedkeuring de onderzoeks- en revalidatiekosten, behalve het remgeld (in 2023: 2,15 € per geheel van onderzoeken of behandelingen per dag).

Door wie?

Het CAR onderzoekt en behandelt in teamverband. Het team bestaat uit:

 • geneesheer-specialisten (pediater, psychiater)
 • psychologen
 • psychotherapeuten
 • logopedisten
 • afasiologen
 • stottertherapeuten
 • ergotherapeuten
 • motorisch therapeuten
 • kinesitherapeuten
 • maatschappelijk werkers

Niet al deze mensen zijn bij onderzoek en behandeling betrokken. De samenstelling van het team wordt aangepast aan iedere specifieke cliënt.

Het team werkt in nauw overleg samen vanuit eenzelfde holistische visie en stelt uw hulpvraag centraal.

Het team werkt steeds in overleg met de cliënt, zijn familie en andere diensten (b.v. CLB , CGG ) of personen (b.v. leerkrachten, artsen, logopedisten).

Hoe?

U kan zich persoonlijk of telefonisch aanmelden bij de maatschappelijk werker. U krijgt dan informatie over eventuele wachtlijsten, men vraagt wat meer uitleg over het probleem en daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek.

In dit gesprek gaan we samen in op uw hulpvraag en op wat het CAR voor u kan doen. Indien onze tussenkomst nodig blijkt, wordt er een afspraak gemaakt voor de onderzoeken. Na deze onderzoeken en de bespreking ervan, kan in overleg met u de revalidatie starten, na goedkeuring door de adviserend geneesheer van de mutualiteit.

Erkenning

Erkend en gesubsidieerd door VAZG en VAPH.

Wens je een afspraak te maken?

Aarzel niet ons te contacteren!