ADHD

ADHD is een ontwikkelingsstoornis dat zich uit in het gedrag. Kinderen met ADHD hebben problemen op vlak van aandacht en/of hyperactiviteit – impulsiviteit.

Ieder kind is wel eens druk of heeft het soms moeilijk om zich te concentreren. Enkel wanneer dit gedrag in verschillende contexten (bv. thuis, op school, in de vrije tijd) voorkomt en het functioneren van het kind belemmert, spreken we van ADHD.

Elk kind met ADHD is uniek. Sommige kinderen zijn snel afgeleid maar minder rusteloos, anderen zijn dan meer overbeweeglijk maar wel aandachtig. Je hebt ook kinderen die een combinatie van beide hebben. ADHD bij kleuters toont zich anders dan bij oudere kinderen en tieners. We zeggen daarom dat ADHD dynamisch is: het gedrag verandert naarmate een kind ouder wordt maar het blijft wel aanwezig.

Meer informatie over ADHD kan je vinden op www.zitstil.be en www.adhd-traject.be