Verstandelijke beperking

Kinderen met een verstandelijke beperking ontwikkelen opvallend langzamer dan leeftijdsgenoten op vlak van begrijpen, bewegen, praten, leren en sociaal-emotionele vaardigheden.

Meer informatie over een verstandelijke beperking kan je vinden op: www.trefpuntstan.be