Complexe motorische stoornissen

Kinderen met motorische problemen ondervinden moeilijkheden op vlak van grove motoriek, fijne motoriek en/of schrijfmotoriek. Ze bewegen minder gericht, soepel en vlot. Dagelijkse handelingen zoals aan- en uitkleden, veters strikken, eten met mes en vork of schrijven verlopen moeilijk. Deze moeilijkheden hebben geen duidelijk aantoonbare neurologische oorzaak of zijn geen rechtstreeks gevolg van een verstandelijke beperking of autisme.

Wanneer een kind naast de motorische problemen ook moeilijkheden ervaart op andere ontwikkelingsdomeinen, dan is onderzoek in het CAR mogelijk.

Meer informatie over motorische stoornissen kan je vinden op www.dyspraxis.be