Hoe werken we?

U kan zich persoonlijk of telefonisch aanmelden bij de maatschappelijk werker. U krijgt dan informatie over eventuele wachtlijsten, men vraagt wat meer uitleg over het probleem en daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek.

In dit gesprek gaan we samen in op uw hulpvraag en op wat het CAR voor u kan doen. Indien onze tussenkomst nodig blijkt, wordt er een afspraak gemaakt voor de onderzoeken. Na deze onderzoeken en de bespreking ervan, kan in overleg met u de revalidatie starten, na goedkeuring door de zorgkas.

Het CAR onderzoekt en behandelt in multidisciplinair teamverband. Het team kan bestaan uit:

  • geneesheer-specialisten (pediater en neuroloog)
  • psychologen en orthopedagogen
  • logopedisten
  • ergotherapeuten
  • kinesitherapeuten
  • maatschappelijk werkers

Het team werkt steeds in overleg met de zorggebruiker, diens context en andere betrokken diensten (bv. CLB , CGG, thuisbegeleidingsdiensten,… ) of personen (bv. leerkrachten, ondersteuners, artsen,…).

Iedereen die aangesloten is bij een zorgkas kan van onze diensten gebruik maken. Hiervoor is een verwijsbrief nodig. Deze brief vermeldt duidelijk de noodzaak voor multidisciplinair onderzoek. De zorgkas betaalt dan na goedkeuring de onderzoeks- en revalidatiekosten, behalve het remgeld. Het remgeld bedraagt €2,20 per type revalidatieverstrekking per dag, ongeacht de duur van de interventies op die dag.