Wat doen we?

CAR Oostakker staat in voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met complexe ontwikkelingsproblemen, stotteren en NAH met als doel om enerzijds de participatie van de zorggebruiker in het dagelijks leven te bevorderen en anderzijds de levenskwaliteit te kunnen behouden of te verhogen. Samenwerken met belangrijke derden binnen de verschillende contexten van de zorggebruiker maakt tevens essentieel deel uit van het revalidatieproces.

 

Van waaruit we het doen… onze kernwaarden

 

SAMEN

Als team gaan we op een zorgvuldige en empathische wijze in verbinding met de zorggebruiker en zijn context.

We vertrekken vanuit de (veer)kracht, talenten en mogelijkheden van de zorggebruiker en benaderen hem vanuit de overtuiging dat hij expert is van zijn eigen leven. We streven ernaar om de context zoveel mogelijk te betrekken, te ondersteunen en te versterken.

We werken samen en stemmen af met het professioneel netwerk (school, CLB, ziekenhuizen, privétherapeuten, thuisbegeleidingsdiensten…) rond de zorggebruiker.

 

ZORG OP MAAT

Elke zorggebruiker en context is uniek. We stellen een behandelplan op dat afgestemd is op de noden en hulpvraag van de zorggebruiker. We evalueren de behandeldoelen regelmatig en sturen bij in samenspraak met alle betrokkenen.

We geloven in ieders groeikansen, hanteren een brede kijk en vertrekken vanuit de biopsychosociale visie (International Classification of Functioning) op het totale functioneren van de zorggebruiker.

 

VAKKUNDIG

Ons team bestaat uit toegewijde, deskundige en gekwalificeerde medewerkers die handelen vanuit hun eigenheid en kracht. Via coaching en vorming blijven onze medewerkers groeien in hun professionele competenties en  talenten. We wenden tijdens het onderzoeks- en behandelingsproces enkel wetenschappelijk onderbouwde middelen en methodieken aan om de zorggebruiker optimaal te behandelen.

 

RESPECT VOOR DIVERSITEIT

Vanuit een respectvolle houding staan we open voor en accepteren we de mening, waarden en normen, identiteit, cultuur en religie van de zorggebruiker.