Autismespectrumstoornis

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een aangeboren neurologische ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op het algemeen functioneren. Het gaat om een stoornis in de informatieverwerking.

De kernproblemen zijn:

  • Moeilijkheden met sociale vaardigheden, communicatie (zowel verbaal als nonverbaal) en interactie.
  • Repetitief gedrag en specifieke interesses, zoals bijvoorbeeld nood hebben aan bepaalde routines, moeilijk om kunnen met veranderingen, speelgoed op rijtjes zetten, sterke fascinatie voor bepaalde voorwerpen/tv-figuren, sensorische prikkels opzoeken zoals ruiken of likken aan voorwerpen, selectief eetgedrag, vaak dezelfde uiting herhalen,…

ASS gaat vaak gepaard met moeilijkheden in de motorische ontwikkeling, de taalontwikkeling, het leervermogen,…

De stoornis kan zich op verschillende manieren uiten, wat betekent dat het gedrag van kinderen met ASS heel erg kan verschillen. Vandaar dat de term autismespectrumstoornis gebruikt wordt, die verwijst naar de brede verschijningsvorm van deze stoornis.

Meer informatie over ASS kan je vinden op:

www.ligaautismevlaanderen.be

www.participate-autisme.be

www.autismevlaanderen.be

www.autismecentraal.com