Privacy

CAR Oostakker vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In ons gegevensbeschermingsbeleid geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), worden behandeld.

Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, kunt u steeds contact opnemen met de directie van CAR Oostakker vzw via het algemeen mailadres info@caroostakker.be

Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in onze privacy policy via onderstaande button.