Klacht over onze werking

Het team van CAR Oostakker streeft naar hoge kwaliteit van zorg en een zorgvuldige manier van (samen)werken.

Ondanks ieders inzet, kan het toch gebeuren dat iets niet helemaal aan uw verwachtingen beantwoordt en dat u een klacht heeft over onze werking.

Onder een ‘klacht’ verstaan we iedere uiting van een blijvende ontevredenheid of misnoegen over één of meerdere aspecten van onze werking. Een klacht kan geformuleerd worden door zorggebruikers, familieleden, verwijzers of ieder ander die belang heeft bij de activiteiten van ons centrum.

Wanneer er een klacht is raden we u aan om uw klacht rechtstreeks te richten tot de betrokken medewerkers van ons centrum en/of hun leidinggevende. Op die manier kunnen wij trachten om aan uw verwachtingen tegemoet te komen. Alle medewerkers in ons centrum staan op elk moment, op een begripvolle en professionele manier open voor uw feedback.

Vindt u het toch moeilijk om iemand van ons team aan te spreken of geeft u hieraan de voorkeur, dan kan u uw klacht:

    • in onze brievenbus in de wachtzaal posten
    • vermelden in de jaarlijkse tevredenheidsvragenlijst
    • rechtstreeks richten ten aanzien van de directeur, Els Reyserhove. Dit kan mondeling (09/218.70.42) of schriftelijk via info@caroostakker.be met als onderwerp ‘Klacht’.

Wij nemen dan zo snel mogelijk met u contact op en onderzoeken de klacht conform onze interne klachtenprocedure.

Richt u zich liever tot iemand buiten ons centrum met uw klacht of bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht, dan kan u steeds terecht bij onze erkennende instanties: