Complexe leerstoornissen

Kinderen met leerproblemen ondervinden moeilijkheden in het verwerven van lezen, spelling en/of rekenen. Soms wil het leren niet lukken en presteren kinderen onder de verwachtingen. Het gehoor, het zicht en de intelligentie zijn niet de oorzaak van het probleem. De moeilijkheden blijven aanwezig, ondanks voldoende leerkansen en hulp op school en thuis. We spreken van complexe leerproblemen als ze deel uitmaken van een bredere problematiek of samengaan met ernstige problemen op andere gebieden.

Meer informatie over leerstoornissen kan je vinden op www.sprankel.be