Taalstoornis

Kinderen leren taal in interactie met hun omgeving. Soms verloopt het verwerven van taal niet zo vanzelfsprekend als we zouden verwachten. In vergelijking met leeftijdsgenootjes, begrijpen sommige kinderen anderen minder goed, zijn ze moeilijker verstaanbaar, kennen minder woordjes en/of kunnen hun gedachten niet vlot onder woorden brengen. Is er niet meteen een aantoonbare oorzaak zoals een gehoorverlies, een beperkt taalaanbod of een verstandelijke beperking, dan kan er sprake zijn van een taalachterstand of een taalstoornis.

Wanneer er naast de taalproblemen ook moeilijkheden bestaan op andere ontwikkelingsdomeinen, dan is onderzoek in het CAR mogelijk.

Meer informatie over taalstoornissen kan je vinden op https://www.cetos.be en www.kletsniet.nl