Inzage/afschrift dossier

Als zorggebruiker hebt u het recht om kennis te nemen van de gegevens die rond uw gezondheidstoestand in een dossier worden verzameld. Dit kan hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met hulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die u aanstelt als vertrouwenspersoon.

Concreet hebt u het recht op inzage en/of afschrift van uw dossier. De aanvraag hiertoe verloopt schriftelijk.

Wilt u graag uw dossier inkijken of wenst u een afschrift van uw dossier? Via deze documenten kan u schriftelijk een inzage of afschrift van uw dossier aanvragen. De aanvraag voor een eerste afschrift van uw dossier is kosteloos.

U kan de schriftelijke aanvraag op verschillende manieren aan ons bezorgen:

    • u stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van uw identiteitskaart naar CAR Oostakker, Wolfputstraat 110, 9041 Oostakker
    • u bezorgt het via e-mail: info@caroostakker.be
    • u bezorgt het aan het onthaal van het revalidatiecentrum.

De wet op de patiëntenrechten bepaalt een maximum termijn van 15 dagen (na ontvangst van uw aanvraag) waarin op uw aanvraag moet ingegaan worden. Wij doen ons uiterste best na het ontvangen van uw schriftelijke aanvraag de gevraagde informatie te bezorgen binnen de vooropgestelde termijn.